ประเทศจีน สายทองแดงหุ้มฉนวน ผู้ผลิต
บ้าน ผลิตภัณฑ์

สายโทรศัพท์ภายนอก

สายโทรศัพท์ภายนอก

Ccs ตัวนำสายเคเบิลโทรศัพท์ภายนอก 2 คู่สายโทรศัพท์ทางอากาศ

Ccs ตัวนำสายเคเบิลโทรศัพท์ภายนอก 2 คู่สายโทรศัพท์ทางอากาศ

ฉนวนกันความร้อนภายนอก Pe โทรศัพท์สายเคเบิลโทรศัพท์สายอากาศสีดำ

ฉนวนกันความร้อนภายนอก Pe โทรศัพท์สายเคเบิลโทรศัพท์สายอากาศสีดำ

Page 1 of 1